Distribúcia         

                                                                                   

Rozhodli ste, že predstavíte Vašim potencionálnym klientom
produkty pomocou najpoužívanejších nosičov informácií
letákov, novín alebo iných propagačných materiálov do schránok?

Potom tu máme pre vás neadresnú distribúciu tlačovín,
ktorá pokryje celé územie Slovenska.

                      

Ako dosiahnem úspešnosť letáku?

Závisi to hlavne od atraktivity ponuky, ceny a perfektne vyladeného
grafického znázornenia.

Dominantou letáku by mala byť atraktívna ponuka, ktorou chcete
zaujať / získať zákazníka.
Najväčším lákadlom býva obvykle cena, ktorá by mala byť dobre
viditeľná a označená.

 

Grafický návrh 

Grafický návrh by mal byť zaujímavý, atraktívny a oku lahodiaci.
Málo zákazníkov sa vráti k letáku, ktorý ho graficky nezaujal.

Veľa ľudí si leták alebo nejaký propagačný materiál pozrie iba
kvôli jeho vizuálnemu spracovaniu a originálnemu nápadu.

Presne o toto sa snažia naši grafici. Vďaka neustálemu objavovaniu
nových trendov, idú naše letáky vždy dopredu s dobou a dizajnom.