Fotografovanie           

                                                                                   

Potrebujete grafický návrh s vlastným výrobkom?
Vieme zabezpečiť profesionálne fotografovanie s aranžovaním vašich výrobkov,
aby ste ich mohli plnohodnotne a lákavo odprezentovať vašim zákazníkom.
V prípade, že vaša firma chystá propagačné katalógy a vaše výrobky nie je možné
priniesť k nám, je možné sa dohodnúť na termíne a výrobky odfotiť priamo u vás na firme.
Fotky odovzdávame po dohode v najvyššej kvalite a upravené.