Nálepky           

                                                                                   

Samolepka s vlastným motívom? Pre nás žiaden problém!

Samolepky sú jedným z najpoužívanejších nosičov informácií a reklamy.
Denne nás oslovujú bez toho, aby sme si uvedomovali ich prítomnosť.

Vzhľad samolepiek je obmedzený jedine vašou fantáziou. Veľkosť
ani farebnosť nie sú obemdzené.

Nálepky sa od seba odlišujú hlavne vlastnosťami a technikou akou sú vyrobené.

 

Technika???

Dve najpoužívanejšie varianty samolepiek sú:

Samolepky z rezanej fólie:
   – pri tomto type samolepiek sa nemôže použiť rastrová grafika
   – majú vysokú odolnosť voči UV žiareniu
   – Aplikácia rôznych druhov fólií, ktorých efekt sa nedá docieliť plnoferebnov tlačou
    (strieborná, zlatá, pieskovaná…)
   – využitie špeciálnych reflexných fólií
   – vyššia oteruvzdornosť materiálu

Samolepky z tlačovej fólie:
   – pri tomto type sa môže použiť aj rastrová grafika
   – jednoduchšia manipulácia pri lepení
   – pri menšiej grafike, lepšia výraznosť textu