Periodiká         

                                                                                   

Medzi naše služby patrí aj vysokokvalitná tlač periodík. Periodiká sú určitou
skupinou tlačovín, ktoré sa zvyčajne používajú pre cielenú skupinu zákazníkov.

Sú používané najčastejšie pre propagačné materiály, a sú tradičnou súčasťou
komunikácie.

Zvoliť si môžte z rôznych druhov papiera, farebnosť tlače, počtu kusov…