Stručná prezentácia ktorá vám vysvetlí
prečo neposielať podklady vo formáte JPEG.