Skip links

Informácie o optimálnych formátoch pre tlač

Tlačoviny vytlačíme aj z dodaných podkladov, pričom treba dodržať, aby všetky farby (obrázkov, výplň textov, pozadie..) bolo uvádzané vo farbách CMYK.

Už pri tvorbe grafiky treba myslieť na spadavku (presah za vizitkou, ktorý sa oreže), napríklad pri klasickom rozmere vizitky 90x50mm treba grafiku pozadia vyradiť na 92x52mm a teda z každej strany bude 1mm za orezom. Spadavka slúži ako tolerancia pri nepresnosti orezávania. Ak by sa nepoužila na návrh spadavka, môže sa stať, že vizitka bude mať biely pásik.

Vnútorné rozloženie textov a grafiky musí byť pri vizitkách aspoň 5mm od kraja z estetických dôvodov (svetelnosť loga/údajov…). Avšak čím väčší rozmer sa tlačí, tým väčšiu treba nechať spadavku a tak isto nechať viac miesta od okraja čistého rozmeru grafiky. Napríklad pri A4 je dobré nechať aspoň 3mm spadavku a 20mm odsadiť text od okraja.

Všetky texty, písmo prevedťe na vektor (krivky) poprípade súbor musí použité fonty zahrňovať. Minimálna kvalita pre obrázky je doporučená na 300 dpi. Súbor by mal obsahovať orezové značky.

Ideálna veľkosť písma je 7pt, kedy je písmo dostatočne čitateľné.

Viď príklad:

Join the Discussion

Return to top of page