Skip links

Logo a jeho design

Na svete sú logá, ktoré jednoducho zabudneme a potom sú tu logá, ktoré budeme vždy schopní rýchlo rozpoznať (aj bez názvu značky).

Ale čo je príčinou toho, že si logo dobre zapamätáme? Závisí to od jeho dizajnu, alebo dokonca od špecifickej emócie ktorú dokáže vyvolať?

Ak pracujete na vývoji loga pre vašu spoločnosť, vedzte, že práve teraz stojíte pred jedinečnou príležitosťou výrazne ovplyvniť spôsob, ako bude vaša značka vnímaná spotrebiteľmi.

Všetko čo robíte, hovoríte a predkladáte v spojitosti s vašou spoločnosťou, o nej napovedá vašim zákazníkom. Preto je dôležité, aby ste už od začiatku zabezpečili súdržné a jasné prezentovanie jej posolstva.

Zatiaľ čo sa môže zdať navrhnutie loga ako jednoduchá záležitosť, nie je tomu vždy tak. Pred jeho vytvorením je dobré urobiť prieskum trhu, pochopiť osobnosť vašich zákazníkov a zvážiť princípy dizajnu loga. Dizajnéri sa často stávajú tvorcami viacerých verzií jedného loga, kým dospejú k tomu finálnemu, „správnemu“.

Pri navrhovaní loga môžete postupovať 9 kľúčovými krokmi:

 1. Začnite so svojím príbehom
 2. Použite brainstorming na nájdenie vhodných slov opisujúcich vašu značku
 3. Nakreslite nápady, založené na týchto slovách
 4. Otestujte svoje náčrtky a porovnajte ich s osobnosťou kupujúceho
 5. Spresnite svoju vybranú skicu
 6. Rozvíjajte rozloženie loga na platforme voľného dizajnu
 7. Vyberte viaceré farebné varianty loga
 8. Vyberte písmo
 9. Zaistite škálovateľnosť

 

 1. Začnite so svojím príbehom

Spoločnosti sú zakladané na to, aby zarábali peniaze. Nie je to najpoetickejšie vyhlásenie, ale je to jednoducho tak a s týmto faktom by ste mali pracovať už od začiatku. Aby ste sa mohli stať prosperujúcou spoločnosťou, musíte byť schopní predávať sa rovnako dobre, ako váš produkt. Obchodníci zvyknú súhlasiť s tým, že kupujúci prihliada oveľa viac na príbeh, ako k základným faktom spájajúcim sa s produktom. Čo to pre vás znamená? Znamená to, že vo vašom logu by mal byť nejaký príbeh.

Predtým než sa zamyslíte nad tým, ako bude toto logo vyzerať, klaďte si nejaký čas otázku, aký je váš príbeh. Keď sa pozrieme na Coca-Colu, nevidíme hnedý nápoj sýtený oxidom uhličitým – vidíme polárne medvede a hrubé biele písmená.

Logo by malo vychádzať z toho, čo vaša spoločnosť robí a malo by oznamovať, prečo robíte to, čo robíte. Prečo je koreňom vášho príbehu a malo by sa odzrkadliť vo farbe, tvare a písme vášho loga.

 

 1. Použite brainstorming a nájdite vhodné slová opisujúce vašu značku

Teraz, keď máte svoj príbeh, je čas, aby sa preniesli do vizuálu vášho loga. Pomôžete si napr. tak, že otvoríte synonymický slovník slov a budete postupovať nasledovne. Napríklad, ak ste v odevnom priemysle, môžete jednoducho zadať do vyhľadávania výraz  „oblečenie“. Budete prekvapení, aké rozličné sú popisné synonymá. Môžete dokonca kliknúť na tieto výsledky, aby ste objavili nové spojitosti a hlbšie prepojenia, ktoré by vystihovali vašu značku. Nájdite 5 až 10 slov, ktoré popisujú nielen to, čo robíte, ale aj dôvod. Tieto slová sa budú skladať ako puzzle a pomôžu vám, k vylepšeniu konceptu

 

 1. Náčrtky založené na týchto slovách

Vyzbrojení svojím dôvodom a niekoľkými kľúčovými slovami, zoberte do rúk ceruzku a začnite na papier kresliť všetky myšlienky, ktoré ku vám prichádzajú. Umožnite každému novému konceptu, aby sa vyvíjal samostatne. Nebuďte frustrovaní, ak vaše prvotné myšlienky nie sú skvelé – nenechajte sa odradiť, prehliadajte si staré náčrtky a nechajte, aby ovplyvnili tie novo vznikajúce. Tieto skice vám pomôžu tvoriť tvar, názov vašej značky, alebo dokonca oboje.

 Keď kreslíte koncepty svojho loga, majte na pamäti tieto tipy:

 • Udržujte jednoduché tvary. Ak dokážete logo nakresliť do 7 sekúnd, je to dobré znamenie. Mali by ste sa úplne vyhnúť akémukoľvek populárnemu klipartovému umeleckému štýlu, ale tiež aj všeobecným symbolom, ako sú napr.: zemeguľa, hviezda, alebo podobné ikony, ktoré ľudia ľahko priradia k iným súvislostiam a jednoducho sa na ne zabudne. Čím ste kreatívnejší, tým bude vaše konečné logo kvalitnejšie. Vaše logo je to, čo si budú vaši spotrebitelia pamätať v súvislosti s vašou spoločnosťou najviac. Preto sa snažte byť precízni pri jeho vývoji.
 • Farby môžu byť váš najlepší priateľ, alebo váš najhorší nepriateľ. Musíte byť opatrní v ich výbere. Vo všeobecnosti by ste sa mali riadiť pravidlom, že by ste nemali použiť viac ako 3 farby. Vyberte si farbu, alebo skupinu farieb, ktoré vám umožnia vyniknúť vo vašej konkurencii.

 

 1. Otestujte svoje náčrtky a porovnajte ich s osobnosťou kupujúceho.

Akonáhle budete mať niekoľko rôznych náčrtkov na papieri, urobte krok späť a vyberte tri najlepšie koncepty. Nerozmýšľajte nad tým príliš silene – jednoducho vyberte návrhy, na ktoré vám stále padá pohľad a ukážte ich ostatným.

Zdieľajte tieto návrhy so svojimi priateľmi, členmi rodiny a kolegami, ktorým dôverujete. Ak je to možné, prineste ich ukázať niekomu, kto najlepšie vyhovuje osobnosti vášho kupujúceho – alebo vášmu ideálnemu profilu zákazníka. To vám dá najobjektívnejší pohľad na vaše dielo. Tento krok je dôležitý práve preto, že vám ukáže, ako vnímajú vašu značku zákazníci – nielen ľudia, ktorí sú vám blízky.

Buďte pripravení na úprimnú spätnú väzbu a neberte žiadne negatívne komentáre osobne. Všetka kritika vám bude nápomocná a pomôže vám vytvoriť logo lepšie, silnejšie.

 

 1. Spresnite svoju vybranú skicu

Gratulujeme, ste na dobrej ceste k úžasnému logu! Akonáhle ste identifikovali skicu, s ktorou chcete pracovať, je čas vylepšiť a zdokonaliť jej príbeh, ktorý ste začali aplikovať v kroku 1.

Ak chcete začať vylepšovať svoje logo, pozrite sa späť na významy, ktoré sa s nim spájali v synonymickom slovníku, používanom v kroku 2. Teraz sa pozrite na vybranú skicu a opýtajte sa sami seba: Ktoré výrazy táto skica ešte nezachytila? A použite ich k vývoju ďalšieho náčrtku.

 

 1. Rozvíjajte rozloženie loga na platforme voľného dizajnu

Teraz je čas, aby ste sa zamysleli nad technickou stránkou loga a jeho použiteľnosti v digitálnej forme. Pri tomto kroku si môžete pomôcť mnohými bezplatnými platformami pre tvorbu dizajnu, ktoré vám umožnia znovu vytvoriť skicu v digitálnom formáte. Práve týmto spôsobom zabezpečíte technickú využiteľnosť vášho loga a vdýchnete mu život. Jednou z najdôležitejších vecí, na ktorú nesmiete zabúdať, je jeho samotné rozloženie. Uistite sa, že všetky použité texty a tvary sú dokonale rozmiestnené a samotné logo je zarovnané s okolím. Logo nemusí byť symetrické, ale malo by byť zarovnané v rôznych kontextoch. Pravdepodobne sa stretnete so situáciou, keď bude vaše logo umiestnené popri rôznym vertikálnym a horizontálnym tvarom, kedy by si malo stále zachovať svoju tvár a vyzerať dobre a čitateľne.

 

 1. Vyberte viaceré farebné varianty loga

Farebná schéma loga, ktoré ste vybrali, môže vyzerať skvele na farbe podkladu, na ktorom ste ho navrhli, musíte však počítať s tým, že sa logo v konečnom dôsledku miestni na pozadie, s ktorého farbou ste nepracovali.

Poďme sa pozrieť na náš príklad Coca-Cola. Ako môžete vidieť nižšie, logo spoločnosti dokáže efektívne fungovať na všetkých farebných variantoch, ktoré spoločnosť ponúka.

Taktiež sa uistite, že máte farebné variácia loga vhodné pre tmavé aj svetlé pozadie. V niektorom prípade to znamená iba zmenu farby písma, v inom zmenu farby celého loga. Pripravíte sa tak na situáciu, kedy budete logo potrebovať aplikovať napr. na rôznofarebné propagačné produkty akými sú tričká, samolepky, poznámkové bloky, hrnčeky na kávu a i.

 

 1. Vyberte písmo

Je čas spojiť text s obrazom. Ak ste vybrali skicu a následný tvar, alebo symbol vášho loga, môžete pokračovať výberom vhodného písma. Správny typ písma je ešte dôležitejší v tom prípade loga, ak sa názov vašej spoločnosti bude nachádzať sám – bez symbolu.

Verte tomu alebo nie, vaša voľba písma môže povedať veľa o vašom podnikaní. Môžete si vybrať písmo, ktoré je buď serif (s pätkami na každom písmene) alebo sans serif (bezpätkové písmo) – tiež známe ako klasické, alebo moderné.

Vyhýbať by ste sa mali všeobecným fontom, ktoré sú štandardné pre každý textový procesor. Medzi takéto písma patria napr. Times New Roman, Lucida Handwriting a Comic Sans. Tieto fonty budú pracovať proti vám a to tak, že budú robiť vaše logo menej zapamätateľným.

 

 1. Zaistite škálovateľnosť

Logá sú určené na to, aby reprezentovali vašu spoločnosť na viacerých platformách – v tlači, na vašej webovej stránke, na každej zo stránok spoločnosti vytvorených na sociálnych sieťach a i. Logo by malo byť tiež dobre použiteľné na veľkých formátoch, ako sú napr. billboardy, ale aj na malých formátoch, napr. pri potlači reklamných pier. Každá časť vášho loga by mala byť čitateľná bez ohľadu na veľkosť loga.

Na záver by sme vám chceli pripomenúť, aby ste boli pri vývoji loga obozretní. V prípade, že je logo správne vytvorené, bude vám slúžiť na kvalitnú prezentáciu podniku, avšak v opačnom prípade môže priniesť viac škody, ako osohu. Preto, ak si nie ste istí, či disponujete dostatočnými skúsenosťami v tejto oblasti, odporúčali by sme vám ponechať vývoj vášho loga na odborníkov s praxou.  

 

Return to top of page