Skip links

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Informácie o záruke:
 Na Polep automobilu, ktorý sa aplikoval na Vaše vozidlo, sa vzťahuje 3-36 mesačná záruka spokojnosti (podľa prevedenia, polepených častí a dohodnutých podmienok). Záruka sa vzťahuje na odliepanie, odlepenie, trhanie, praskanie, krčenie a scvrkávanie sa samolepiacich nápisov či grafík a ich častí, spôsobené nemechanickými vplyvmi, aplikované na časti karosérie a okien na automobile. – Na prelisy, ako sú na napr. na dodávkových a úžitkových automobiloch sa záruka vzťahuje len ak sú samolepiace nápisy a grafiky predelené v mieste prelisu. V prípade, ak sa tieto časti nepredelia, záruka na tieto miesta je 6 mesiacov.
– Pri skriňových úžitkových vozidlách s celoplošne nitovanými dielmi nadstavby môže byť záruka až 36 mesiacov len ak boli pri lepení použité liate (cast) fólie ako napr. ORACAL 751C alebo Oracal 851, Avery 900, 3M cast, KPMG, Hexis Wrap a pod..
– Pri celoplošných plnofarebných polepoch karosérie (čiastočné alebo komplet) môže byť  záruka až 36 mesiacov len ak boli na realizáciu použité liate (cast) fólie s lamináciou určené na celopolepy (wrap prevedenie). Pri polepe “Zmena farby” vozidla nie je laminácia podmienkou ak boli použité cast wrap fólie na to určené.
– V prípade želania polepenia automobilu samolepiacimi nápismi či grafikami a ich častí z fólií so životnosťou 1-4 roky je záruka proti odliepaniu, odlepeniu, trhaniu, praskaniu, krčeniu a scvrkávaniu 6 prípadne 12 mesiacov.
– Na polep okien / sklenených výplní dierkovanou (One way vison) fóliou sa vzťahuje záruka len 6 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

Mechanické poškodenie polepu
– na mechanické poškodenie polepu sa záruka nevzťahuje v plnom rozsahu.
– mechanické poškodenie je napr. poškodenie od kamienkov (posypu), piesku, konárov, kľúčov, či iných predmetov. násilné odliepanie, hrdzavenie karosérie, lúpanie autolaku/farby, pri nehode, pri záplavách, úmyselným poškodením, silným mrazom, či soľou (cestnou/morskou), …

Obmedzenie záruky:
– 
Na polepy aplikované na vonkajšiu časť predného skla alebo zadného skla s vyhrievaním, či stieračom a na prednú kapotu sa vzťahuje záruka 3 mesiace. Toto obmedzenie sa týka pre všetky typy grafík a fólií.

Výluky zo záruky:
 – Záruka sa nevzťahuje na nálepky prechádzajúce cez gumené tesnenia dverí a skiel, gumené a plastové lišty, plastové časti ako napr. nárazníky a spätné zrkadlá bez autolaku na vozidle.
– Na polepy z One Way vision fólie aplikované v období 01.10.-30.4. na vonkajšiu časť predného skla alebo zadného/bočného skla s vyhrievaním i bez, či stieračom i bez sa záruka nevzťahuje.

 

 Dôležité nariadenia a upozornenia:
 – Vozidlo po aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík sa nesmie umývať, či utierať min. po dobu 14 dní v letnom období (od 1.5. do 31.8.) a 21 dní v zimnom období (od 1.9. do 30.4)
– Po aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík na predné a zadné sklo automobilu sa v zimnom období nesmie používať vyhrievanie skla ani stierač po dobu minimálne 14 dní.
– Pri aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík na mokro na vonkajšie sklenené časti automobilu sa vozidlo nesmie uviesť do pohybu v letnom období (od 1.5. do 31.8.) minimálne 4 hodiny a 12 hodín v zimnom období (od 1.9. do 30.4). Pri aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík na mokro na vonkajšie časti plechovej karosérie sa vozidlo nesmie uviesť do pohybu v letnom období (od 1.5. do 31.8.) minimálne 3 hodiny a 10 hodín v zimnom období (od 1.9. do 30.4).
– Polepené vozidlo sa po stanovených dobách môže umývať bežným postupom a spôsobom, ako keby nebolo polepené, ako napr. v umývacích boxoch, na kefách, v bezdotykovej autoumyvárni, ručným umývaním, POZOR! nie však vysokoprúdovým (jet) umývaním.

Podmienky záruky:
 – Prevádzkovateľ/ majiteľ/ vodič/ technik vozidla v prípade odliepania, odlepenia, trhania, praskania, krčenia a scvrkávania sa samolepiacich nápisov či grafík a ich častí, je povinný o tomto informovať našu spoločnosť najneskôr do 7 dní od zistenia skutočnosti.

 – V prípade mechanického poškodenia máte nárok na zľavu 10% na opravu poškodenej časti polepu.
– Ak sa oprava nevykoná v našej spoločnosti a vykoná ho odberateľ resp. iná spoločnosť, záruka na celkové polepenie vozidla zaniká v plnom rozsahu. V rámci kvality a dlhej životnosti polepu Vášho vozidla, ale taktiež aj vo vlastnom záujme, je potrebné dodržať tieto nariadenia. V prípade nedodržania a porušenia týchto nariadení, upozornení a podmienok strácate záruku v plnom rozsahu!!!

 – Dôležitou podmienkou pre uplatnenie akejkoľvek reklamácie či opravy je, aby za polep automobilu / dielo bolo riadne a včas zaplatené v zmysle dohodnutých podmienok. V prípade, že tak urobené nie je alebo nebolo, Váš nárok na reklamáciu / opravu zaniká a máme právo túto reklamáciu / opravu plne zamietnuť alebo vykonať za úhradu na Vaše náklady.

ZAUJALA VÁS NAŠA TVORBA?

ZAUJALA VÁS NAŠA TVORBA?

KONTAKTUJTE NÁS
Return to top of page